Partener autorizat Volkswagen, Škoda, Audi, Volvo, Das WeltAuto și Audi Approved :plus în Bacău și Neamț

Site-urile www.autocenter.ro și oferte.autocenter.ro sunt proprietatea Cybernet Auto Center SRL, CUI RO12508844, nr. Reg. Com. J04/747/1999, cu sediul principal în Calea Moldovei nr. 239, 600353 Bacău, telefon: +40 234 518 604, e-mail: office@autocenter.ro (numită în continuare Cybernet Autocenter). Cybernet Autocenter poate fi contactat pe adresa de e-mail: office@autocenter.ro. Pe parcursul acestor termeni și condiții ne vom referi la site-ul https://autocenter.ro prin sintagmele „autocenter.ro” sau „siteul”.

Accesul si utilizarea site-ului se face sub incidența acestor reguli, în termenii și conditiile de mai jos, precum și cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit ca ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și conditiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare și deschiderea unui cont de utilizator.

Descrierea serviciului

Cybernet Autocenter a realizat și asigură informații în mod gratuit tuturor celor care doresc să se înregistreze sau doar să acceseze portalul de la adresa autocenter.ro.  Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul siteului sunt supuse acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Utilizatorii au acces gratuit la informările autocenter.ro.

Orice material postat pe site de utilizator (în orice format) va fi supus moderării înainte sau după încărcare.

Cybernet Autocenter își rezerva dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial.

Prin utilizarea autocenter.ro sunteți de acord să nu folosiți nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri siteului autocenter.ro într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenție.

Cybernet Autocenter poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site. Campaniile și promoțiile derulate de Cybernet Autocenter nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor portalului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

Cybernet Autocenter nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de Cybernet Autocenter.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea siteului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Cybernet Autocenter nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

Continutul portalului este proprietatea Cybernet Autocenter și a partenerilor care vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Cybernet Autocenter. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe Cybernet Autocenter, ne puteți contacta pe adresa contact@autocenter.ro.

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul siteului, în orice moment.

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil.

Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate pe site, în respectiva rubrică.

Cybernet Autocenter poate include secțiuni care cuprind conținut încărcat de utilizatori în format text, foto, audio sau video.

Pentru materialele postate pe site, utilizatorii garantează că se afla după caz în una dintre următoarele situații:

 • este autorul respectivelor materiale;
 • este titularul drepturilor de autor asupra respectivelor materiale;
 • are consimțământul titularului dreptului de autor pentru a posta respectivele materiale pe site.

Postând materiale de orice natura pe site, utilizatorii acordă o licență neexclusivă, cu titlul gratuit, irevocabila și nelimitată în timp și teritoriu prin care se transmit către Cybernet Autocenter toate drepturile asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părți din material în orice format media și prin orice canale media, precum și realizarea de opere derivate.

Este interzis să încărcați pe site materiale cu conținut ilegal (pornografie cu minori, instigare la violenta, rasism și discriminare etc.) obscene, defăimătoare, amenințătoare, pornografice, de hărțuire sau materiale care să violeze vreo lege. De asemenea, este interzis să postați elemente care ar putea dăuna site-ului autocenter.ro.

În cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, vă rugăm să trimiteți un email la adresa contact@autocenter.ro.

Reguli de utilizare

Sunt interzise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site fără acordul scris al Cybernet Autocenter;
 • intervenția, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • scanarea, sondarea sau testarea vulnerabilității oricărui sistem din rețeaua Cybernet Autocenter sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua autocenter.ro care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Cybernet Autocenter, precum și încercarea de a acționa în acest scop;
 • intervenția în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua autocenter.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale nesolicitate („spamming”) sau pentru orice alt scop cu exceptia situațiilor pentru care în mod expres au fost publicate.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Cybernet Autocenter va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implica asemenea încălcări.

Disponibilitatea serviciului

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.  Cybernet Autocenter nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-I pot fi imputate. Cybernet Autocenter poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

Cybernet Autocenter se va absolvi în mod expres de răspunderea de orice fel, exprimată direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Cybernet Autocenter nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor siteului vor fi întotdeauna corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conţinutului siteului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

Cybernet Autocenter nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Cybernet Autocenter a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor siteului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondenta Calea Moldovei nr. 239, 60353 Bacău, sau la adresa de email office@autocenter.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Cybernet Autocenter nu este și nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

Confidențialitate si date cu caracter personal

Cybernet Autocenter se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terţe părți, daca aceasta nu se afla între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Cybernet Autocenter nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Cybernet Autocenter nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Cybernet Autocenter, libere de orice pretenții emise de o persoana sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Cybernet Autocenter, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Site-ul folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate. Politica privind fișierele cookie este publicată pe site aici.

Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Cybernet Autocenter și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnata la Cybernet Auto Center SRL, persoană juridică română, cu sediul în Calea Moldovei nr. 239, 600353 Bacău, sau la adresa de email office@autocenter.ro

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil.

Cybernet Autocenter se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica, revizui sau completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Site-urile www.autocenter.ro și oferte.autocenter.ro sunt proprietatea Cybernet Auto Center SRL, CUI RO12508844, nr. Reg. Com. J04/747/1999, cu sediul principal în Calea Moldovei nr. 239, 600353 Bacău, telefon: +40 234 518 604, e-mail: office@autocenter.ro (numită în continuare Cybernet Autocenter). Cybernet Autocenter poate fi contactat pe adresa de e-mail: office@autocenter.ro. Pe parcursul acestor termeni și condiții ne vom referi la site-ul https://autocenter.ro prin sintagmele „oferte.autocenter.ro” sau „siteul”.

Accesul si utilizarea site-ului se face sub incidența acestor reguli, în termenii și conditiile de mai jos, precum și cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit ca ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și conditiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare și deschiderea unui cont de utilizator.

Descrierea serviciului

Cybernet Autocenter a realizat și asigură informații în mod gratuit tuturor celor care doresc să se înregistreze sau doar să acceseze portalul de la adresa oferte.autocenter.ro.  Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul siteului sunt supuse acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Utilizatorii au acces gratuit la informările oferte.autocenter.ro.

Orice material postat pe site de utilizator (în orice format) va fi supus moderării înainte sau după încărcare.

Cybernet Autocenter își rezerva dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial.

Prin utilizarea oferte.autocenter.ro sunteți de acord să nu folosiți nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri siteului oferte.autocenter.ro într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenție.

Cybernet Autocenter poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site. Campaniile și promoțiile derulate de Cybernet Autocenter nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor portalului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

Cybernet Autocenter nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de Cybernet Autocenter.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea siteului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Cybernet Autocenter nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

Continutul portalului este proprietatea Cybernet Autocenter și a partenerilor care vor fi citați ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Cybernet Autocenter. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe Cybernet Autocenter, ne puteți contacta pe adresa contact@autocenter.ro.

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul siteului, în orice moment.

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil.

Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate pe site, în respectiva rubrică.

Cybernet Autocenter poate include secțiuni care cuprind conținut încărcat de utilizatori în format text, foto, audio sau video.

Pentru materialele postate pe site, utilizatorii garantează că se afla după caz în una dintre următoarele situații:

 • este autorul respectivelor materiale;
 • este titularul drepturilor de autor asupra respectivelor materiale;
 • are consimțământul titularului dreptului de autor pentru a posta respectivele materiale pe site.

Postând materiale de orice natura pe site, utilizatorii acordă o licență neexclusivă, cu titlul gratuit, irevocabila și nelimitată în timp și teritoriu prin care se transmit către Cybernet Autocenter toate drepturile asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părți din material în orice format media și prin orice canale media, precum și realizarea de opere derivate.

Este interzis să încărcați pe site materiale cu conținut ilegal (pornografie cu minori, instigare la violenta, rasism și discriminare etc.) obscene, defăimătoare, amenințătoare, pornografice, de hărțuire sau materiale care să violeze vreo lege. De asemenea, este interzis să postați elemente care ar putea dăuna site-ului oferte.autocenter.ro.

În cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, vă rugăm să trimiteți un email la adresa contact@autocenter.ro.

Reguli de utilizare

Sunt interzise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site fără acordul scris al Cybernet Autocenter;
 • intervenția, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • scanarea, sondarea sau testarea vulnerabilității oricărui sistem din rețeaua Cybernet Autocenter sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua autocenter.ro care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Cybernet Autocenter, precum și încercarea de a acționa în acest scop;
 • intervenția în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua autocenter.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale nesolicitate („spamming”) sau pentru orice alt scop cu exceptia situațiilor pentru care în mod expres au fost publicate.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Cybernet Autocenter va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implica asemenea încălcări.

Disponibilitatea serviciului

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.  Cybernet Autocenter nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-I pot fi imputate. Cybernet Autocenter poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

Cybernet Autocenter se va absolvi în mod expres de răspunderea de orice fel, exprimată direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Cybernet Autocenter nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor siteului vor fi întotdeauna corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conţinutului siteului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

Cybernet Autocenter nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Cybernet Autocenter a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor siteului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondenta Calea Moldovei nr. 239, 60353 Bacău, sau la adresa de email office@autocenter.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Cybernet Autocenter nu este și nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

Confidențialitate si date cu caracter personal

Cybernet Autocenter se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terţe părți, daca aceasta nu se afla între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Cybernet Autocenter nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Cybernet Autocenter nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Cybernet Autocenter, libere de orice pretenții emise de o persoana sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Cybernet Autocenter, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Site-ul folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate. Politica privind fișierele cookie este publicată pe site aici.

Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Cybernet Autocenter și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnata la Cybernet Auto Center SRL, persoană juridică română, cu sediul în Calea Moldovei nr. 239, 600353 Bacău, sau la adresa de email office@autocenter.ro

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil.

Cybernet Autocenter se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

Cybernet Autocenter își rezervă dreptul de a modifica, revizui sau completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.