Proces verbal de predare-primire test drive Volvo

Light Version AI EPS-Volvo Spread Word Mark – Black

Proces verbal de predare-primire

Regulamentul evenimentului

Subsemnatul/-a, participant/-ă la evenimentul test drive Volvo desfășurat în data de18 noiembrie în municipiul Bacău, declară că înțelege și acceptă termenele impuse de Cybernet Autocenter, dealer autorizat Volvo Cars, cu privire la:

 1. Respectarea condițiilor generale: deținerea unui permis de conducere legal valabil, cu o vechime și experiență în conducerea auto mai mare de 6 (șase) luni.
 2. Respectarea datei și orei stabilite pentru returnarea autoturismului. 
 3. Respectarea interdicției de a fuma în autoturism sau de a transporta obiecte și substanțe corozive sau periculoase.
 4. Respectarea traseului comunicat anterior reprezentanților Cybernet Autocenter. Deplasarea se face doar pe drumuri publice, cu respectarea strictă a limitelor de viteză și a regulamentului impus de legislația privind circulația pe drumurile publice.
 5. Practicarea unui stil de condus specific acestei mașini, fără demonstrații extreme sau orice alte manevre care ar putea determina daune autovehiculului și fără a părăsi drumul public.
 6. Cooperarea în deschiderea dosarului de asigurare la compania de asigurări Groupama Asigurări în cazul oricăror daune, de orice fel, provocate acestei mașini.
 7. Suportarea contravalorii autoturismului, în cazul furtului sau distrugerii totale/parțiale a autovehiculului, în cazul în care din orice motive asiguratorul nu poate (refuză) să acopere furtul sau distrugerea totală/parțială conform asigurării CASCO.
 8. Asigurarea integrității, securității și a pazei juridice a autovehiculului.
 9. Anunțarea în cel mai scurt timp a oricărei daune apărute (furt, accident, etc.), luarea tuturor măsurilor cerute de lege pentru prevenirea astfel de cazuri precum și pentru limitarea acestora.
 10. Utilizarea autoturismului în limitele constructive ale acestuia, exclusiv pe drumurile publice și în limitele teritoriale impuse de Cybernet Autocenter, înțelegând că în baza posesiei temporare asupra acestuia îi revin toate obligațiile legale ce derivă din acest fapt.
 11. Interdicția de înstrăinare a autoturismului către vreo terță persoană, fără acordul prealabil expres și scris în acest sens al Cybernet Autocenter.
 12. Interdicția de modificare de orice natură adusă autoturismului, de îndepărtare a elementelor sau structurilor/pieselor constructive/ornamentale ale acestuia sau înlocuirea de piese/componente fără acordul prealabil expres și scris în acest sens al Cybernet Autocenter.